Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2014

emiliaa03
8959 597f
Reposted fromveronika1997 veronika1997
emiliaa03
8965 81a2
Reposted frommayhos mayhos
emiliaa03
“ Najciężej jest ruszyć. Nie dojść, ale ruszyć. Dać ten pierwszy krok. Bo ten pierwszy krok nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść. A na to nie tylko trzeba siły, ale i przeznaczenia, żeby przemóc serce i powiedzieć, to ruszam. ”
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa
emiliaa03
“ Było w niej (...) coś cynicznie wyrozumiałego. (...) było w niej coś dziwnego, jakiś uszlachetniający smutek. Mądry, zdrowy smutek, a raczej wynikające z zupełnego życiowego rozszarpania zmęczenie. ”
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa
emiliaa03
9189 c593 500
Reposted fromenvyy envyy
emiliaa03
I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie. Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromenfold enfold
emiliaa03
9233 404d
Reposted fromdreamboat dreamboat
emiliaa03
"W życiu potrzebna jest miłość, bez niej jest wielka pustka, która dusi, zabija i męczy."
— niebawem zginę przez niemiłość
Reposted fromenvyy envyy

August 31 2014

emiliaa03
.
Reposted fromweightless weightless viaodyssey odyssey
emiliaa03
"Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia."

J. Pilch
— niech się coś zacznie dziać
Reposted fromnictuniema nictuniema viakikkeer kikkeer
emiliaa03
2287 de88
Reposted fromsarazation sarazation viazajebela zajebela
emiliaa03
9920 4868 500
emiliaa03
4457 ca97
emiliaa03
7541 cf3c
emiliaa03
7492 092b
Reposted frommeredith meredith viazajebela zajebela
emiliaa03
6335 1531
Reposted fromnlght nlght viazajebela zajebela
emiliaa03
3820 3eeb
Reposted fromretro-girl retro-girl viazajebela zajebela
emiliaa03
emiliaa03
3707 d3e3
Reposted fromaniczorka aniczorka vianewnightmare newnightmare
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl